ರಾಜೇಶ್‌-ಅಪೂರ್ವ

ಕಾರ್ಕಳ ದಾನಶಾಲೆ ಡಾ. ಭರತೇಶ್‌ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅಪೂರ್ವಾ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಪಾಲ ಸೇಮಿತ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪಿ.ರಾಜೇಶ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ  ಜು. 12 ರಂದು ವಧುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

error: Content is protected !!
Scroll to Top