ಇ-ಪೇಪರ್

ನ್ಯೂಸ್‌ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪ ಸಂಭ್ರಮ-2022

ನ್ಯೂಸ್‌ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊರತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷಾಂಕ ದೀಪ ಸಂಭ್ರಮ-2022 ಪುಸ್ತಕದ ಇ – ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ image ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದಂತೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಕೈ ಬೆರಳ ಸಹಾಯದಿಂದ (ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪುಟಗಳನ್ನು Zoom ಮಾಡಿಯೂ ಓದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ Click ಮಾಡಿ ಓದಿ.

error: Content is protected !!
Scroll to Top