ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಐದು ಜನ ಮಾತ್ರ. ಮೋದಿ, ಯುಪಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಆನಂದಿ ಬೆನ್, ಯೋಗಿ ಆಡಿತ್ಯನಾತ್, ಅರ್.ಎಸ್. ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್, ಮಹಾಂತ.error: Content is protected !!
Scroll to Top