ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

-ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ.
-ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಮೋದಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿತ್ಯನಾಥ್.
– ಮೋದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತು ಸನ್ಮಾನ. ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಾಮ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
-ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾರಿಜಾತ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
– ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಬಾಕಿ.
-12-44 ನಿಮಿಷದ ಅಮೃತ ಮುಹೂರ್ತ. ಅಭಿಜಿನ್‌

error: Content is protected !!
Scroll to Top